شرکت حمل و نقل بین الملی جاده ساحل دریا

Home دریایی

حمل و نقل دریایی یکی از عناصر کلیدی در خدمت حمل و نقل چند وجهی است. به منظور ارائه بهترین خدمات ممکن، ما بخشی ویژه و اختصاصی برای ارائه سرویس­های FCL – LCL و بار فله در سطح گسترده در نظر گرفته ­ایم.

در طول این دو دهه، جاده ساحل دریا سعی بر این داشته که روابط تجاری قوی با کریدرهای اصلی دریایی برقرار نماید تا بتواند بعنوان کارشناس بازارهای داخلی ایران و به لطف شبکه گسترده بین المللی نسبت به فراهم آوردن بهترین راه حل، مشاوره و قیمت رقابتی و مطلوب برای تمام مقصدها عمل کند.

سرویس ­های دریایی ما عبارتند از:

  • صادرات و واردات
  • سرویس کانتینری
  • سرویس FCL (فول کانتینر)
  • سرویس LCL (خرده بار)
  • حمل بار فله Bleak Bulk
  • حمل و نقل سوخت و مشتقات نفتی
  • انجام خدمات Door to Door